EGJAK Games

8. februára 2023 sa žiaci 9.ročníka zúčastnili súťaže v anglickom jazyku pod názvom EGJAK Games - English Games Jigsaw and Kahoot! Súťaž sa konala v priestoroch Štátnej vedeckej knižnici v Americkom centre. Stretli sa tam deviataci z niekoľkých základných škôl v Košiciach, aby si zmerali sily vo vedomostiach o anglicky hovoriacich krajinách a popritom riešili rôzne zaujímavé úlohy. Program nielen pre žiakov, ale aj pre ich učiteľov pripravil tím pedagógov a študentov z Evanjelického Gymnázia J. A. Komenského v Košiciach. Odmenení boli nielen novou skúsenosťou, ale aj milou pozornosťou.  

Otvorenie vianočnej burzy 2022/2023

Tento rok sme vytvorili projekt zameraný na tradície a zvyky Vianoc. Zapojení sú žiaci 6.C a 6.A triedy pod vedením Mgr. E.Lichvárovej. Spolupráca prebieha so školou v Grécku,Poľsku a v Litve. Využívame prácu v priestore Twinspace a  vytvorené diela nášho projektu publikujeme našom vytvorenom Padlete, kde si vzájomne vymieňame informácie prostredníctvom prezentácií, videa.....

Dňa 28.-30.11.2022 sa uskutočnilo 33. školské kolo olympiády v ANJ 

prebiehalo v 3 kategóriách:

1a - účasť 22 žiakov    z toho na 1.m sa umiestnila žiačka 7.A - Nguyen Nhu Ann 

                                                      2.m                       žiačka 6.A Tereza Šaková

                                                      3.m                      žiačka 7.C   Zuzana Tamášová

1b - účasť 20 žiakov                     1.m                       žiačka 8.A  Carolína Janoščáková

                                                      2.m                      žiačka 8.B Esther Kövérová

                                                      3.m                      žiačka 9.A Linda Anna Koštiaľová

1c - 2 žiaci                                     1.m                       žiačka 8.C Soňa Hudáková

                                                      2.m                      žiak 6.B Timothy Mahendra Prakoso


Všetkým chcem poďakovať za účasť a postupujúcim žiakom želám veľa úspechov v nasledujúcom OK.City tours (február - máj 2022)

Projekt  Etwinning v spolupráci s krajinami Portugalsko, Taliansko, Španielsko a Turecko. Zúčastňujú sa ho žiaci 7.A triedy pod vedením Mgr. E.Lichvárovej. Študenti si pripravia prehliadku svojho mesta s 8 zastávkami a 2 rôznymi aktivitami na každej. Urobia fotografie, videá, vytvoria mapu atď., takže ostatní študenti môžu virtuálne absolvovať prehliadku a my ju môžeme zverejniť na tripline.net, aby cestujúci v skutočnom svete mohli používať naše mapy.

Začíname pracovať  viac info tu

Žiaci vypracovali  rámci projektu záverečnú prezentáciu s videonahrávkami a zvukovými nahrávkami  pre žiakov daných krajín v ANJ a následne bude vytvorený kvíz k danej téme.

Treasures of my country (marec- máj/jún 2022)

 Projekt Etwinning v spolupráci so ZŠ z Cyprusu. Je to projekt o krásach našej krajiny, na ktoré sme hrdí. Žiaci sa navzájom čo najlepšie spoznávajú. Naučia sa a precvičia si poznatky z geografie, histórie, kultúry. Zmapujú pamiatky krajiny, odprezentujú ich, pripravia súťaže, aktivity a kvízy pre ostatných. Projektu sa zúčastnia žiaci 6B triedy pod vedením p.uč. Mgr. Lichvárovej.

Naše prvé stretnutie v rámci spolupráce na projekte.

Pracujeme v bezpečnom priestore  https://twinspace.etwinning.net/230205/home, kde sú dostupné informácie a zdieľané práce našich žiakov.  Tvorba Loga nášho projektu a vyhľadávanie krás Slovenka, ktoré si žiaci značia do mapy SR a následne budú prezentovať svoj výber.

Práce žiakov v rámci projektu

Po vyhľadaní zaujímavých miest a krás našej krajiny, žiaci následne v ANJ vypracovali jedno miesto, ktoré pre nich bolo niečím výnimočné a vypracovali stručnú prezentáciu. Vzájomne sme si čítali svoje práce a spoznávali krásy Cypru.

Booklet

Práce žiakov boli následne prepojené do brožúrky Booklet - Slovakia treasures.

Výlet Betliar

V rámci projektu a medzipredmetovej spolupráce Geografia/ANJ sa žiaci zúčastnili prehliadky Betliara - následne bola  spracovaná prezentácia a publikovaná v padlete (nástenka nášho projektu) 


Záver Projektu 

Na záver  sme boli súčasťou online prehliadky pamiatok oblasti Paphos, prezentované priamo v rámci výletu žiakov.   

Týždeň anglického jazyka 2021/2022

Tradične ako každý rok aj tento rok napriek nie veľmi priaznivej situácii sme sa snažili byť aktívni a tvoriví. Týždeň ANJ bol zameraný na históriu, geografiu, literatúru, kultúru, či  osobnosti. Každá trieda si mohla vybrať oblasť svojho záujmu. Do projektu sa zapojili triedy ako prvého tak aj druhého stupňa. Žiaci si takto tvorivo precvičili slovnú zásobu z rôznych oblastí.


CLIL - ANJ /Prvouka

Žiaci 2.B triedy v rámci hodiny Prvouka prišli prezentovať do triedy 2.A rôzne povolania, ktoré sme sa snažili pomenovať aj v anglickom jazyku. (p.uč. Tirpáková)

Olympiáda v anglickom jazyku 32.ročník -  šk.r. 2021/2022- prebiehala napriek prezenčnému vyučovaniu dištančnou formou, keďže niektorí žiaci sa vzdelávali dištančne

Kategória 1A (5.,6. a 7.ročník) - účasť 24 žiakov

1.m - Carolína Janoščáková,7.A

2.m - Nina Majerníková, 7.A

3.m - Karol Denemark

Kategória B (8.-9ročník) - 11 žiakov

1.m - Tamara Závadská, 9.B

2.m - Čalfa Matej František,8.A
3.m - Tomáš Kmetz,9.A

Kategória 1C (3 žiaci) 

1.m - Soňa Hudáková,7.C

2.m - Adina Matiová, 9.A

Všetkým zúčastneným a úspešným žiakom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.Kategória 1B (8. a 9.ročník) - účasť 11 žiakovKategória 1C - 3 žiaci

Okresné kolo olympiády ANJ 2021/2022

13.1.2022

kat. 1A - C. Janoščáková, 7.A - úspešný riešiteľ

kat. 1BTamara Závadská kat.1B, 9.B

Krajské kolo olympiády ANJ 

8.2.2022
kat.1C - Soňa Hudáková, 7.C


English Games Jigsaw and Kahoot

Súťaže pod záštitou Evanjelického gymnázia J.A. Komenského v Košiciach sa sa zúčastnili žiaci 9. ročníka v jednom päťčlennom tíme. Súťaž prebiehala online 9. 2. 2022 o 11.00. Tímy si zmerali sily s inými žiakmi základných škôl v Košiciach v oblasti reálií anglicky hovoriacich krajín, v oblasti jazyka a kreatívnej tímovej spolupráce.

V súťaži sa stretlo 7 tímov, ktoré absolvovali 3 súťažné kolá formou Kahoot kvízu, tvorením básne, čím si precvičili tvorivosť a zručnosť využívania anglického jazyka.

Tím "Unstoppables" -žiaci 9.B triedy sa umiestnili na peknom 3.m (Mgr. Lichvárová)

Christmas cards exchange 2020/2021

2020/2021  -  pod záštitou programu e Twinning sa naši žiaci v triedach 7.B a 8.C pod vedením pani učiteľky Mgr. Lichvarovej zúčastnili projektu Christmas cards exchange.

Mgr. Erika Lichvárová
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky